Sonda
Co zmienił byś w naszym sklepie ?
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
E-SHOP.WARSAWVOICE.PL

Sklep Internetowy e-shop.warsawvoice.pl działający pod adresem http://www.e-shop.warsawvoice.pl jest platformą prowadzoną przez:

WV Marketing Sp. z o.o., ul. Banderii 4 lok. 227, 01-164 Warszawa

Tel.: (22) 299 55 60
Fax: (22) 299 55 61
E-mail: e-shop@warsawvoice.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000187524, z kapitałem zakładowym w wysokości PLN 2.010.000,00 której nadano Numer NIP: 527-10-20-448, Numer REGON: 010926787.

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.e-shop.warsawvoice.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób płatności za zamówienie.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym e-shop.warsawvoice.pl.
3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

- zamawiany towar,

- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;

- sposób dostawy;

- sposób płatności;

- istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego e-shop.warsawvoice.pl.

4. Sklep Internetowy e-shop.warsawvoice.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

§ 2.
Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta e-shop.warsawvoice.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-shop@warsawvoice.pl lub dzwoniąc pod nr 022 33 59 700

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar można dokonać:

- przelewem elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;

- przelewem bankowym na nr konta w BRE Bank SA O/Warszawa 23114010100000307460001001

- kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro


2. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy e-shop.warsawvoice.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 5.
Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy lub do wybranego Salonu Empik;

2. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką priorytetową) w ciągu sześciu dni roboczych.

3. Sklep Internetowy e-shop.warsawvoice.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

§ 6.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)
 

1. Sklep Internetowy e-shop.warsawvoice.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

 

§ 7.

 

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:

- kontaktując się z e-shop.warsawvoice.pl poprzez adres mail: e-shop@warsawvoice.pl;

- dzwoniąc pod nr tel. 022 299 55 60

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8.

Newsletter Sklepu Internetowego e-shop.warsawvoice.pl

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego e-shop.warsawvoice.pl.

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

§ 9.
Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym e-shop.warsawvoice.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego e-shop.warsawvoice.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

§ 10.
Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy e-shop.warsawvoice.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.e-shop.warsawvoice.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl