Terapia Medycyna Bólu 7/2019 w wersji PDF

Terapia Medycyna Bólu 7/2019 w wersji PDF
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail. 

Terapia Medycyna Bólu
Rok XXVII, Nr 7 (378), lipiec 2019
ISSN 1230-3917; eISSN 1689-4316

Redaktor naczelna:
Prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny:
Prof. dr hab. n.med. Jan Dobrogowski

 • Przejście bólu ostrego w ból przewlekły
 • Integracyjna medycyna bólu u chorych na nowotwór
 • Ocena bólu u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi
 • Immunosupresja wywoływana przez opioidy: mechanizmy i implikacje kliniczne w okresie okołooperacyjnym
 • Fizjoterapia u chorych na nowotwór
 • Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów z wykorzystaniem blokad dostawowych
 • Leczenie bólu ostrego u kobiety ciężarnej i w czasie laktacji
 • Przeciwciała monoklonalne - nowa grupa leków w terapii migreny
 • Kannabinoidy w leczeniu bólu       w 2019 roku, co wiemy, a czego jeszcze powinniśmy się dowiedzieć
 • Uśmierzanie bólu pourazowego
 • Nowe kierunki leczenia farmakologicznego bólu u chorych na nowotwory
 • Zastosowanie leków biologicznych w leczeniu bólu kostnego
 • Farmakoterapia bólu, znane leki, nowe zastosowania

Miesięcznik TERAPIA     jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny ? cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus ? 50.01, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ? 5

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion