Terapia Nadciśnienie Tętnicze 10/2019

Terapia Nadciśnienie Tętnicze 10/2019
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Terapia Nadciśnienie Tętnicze
Rok XXVII, Nr 10 (381), październik 2019
ISSN 1230-3917; eISSN 1689-4316

Redaktor naczelna:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med., prof. IK Aleksander Prejbisz 

  • Hiponatremia spowodowana tiazydowymi i tiazydopodobnymi lekami moczopędnymi
  • Olmesartan ? czy potrzebny jest nam kolejny sartan?
  • Klonidyna w terapii nadciśnienia tętniczego ?od stanów pilnych po terapię trudnego w kontroli nadciśnienia tętniczego
  • Nebiwolol ? miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych   polskich i europejskich
  • Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego ?czy tylko wybór, czy już konieczność?
  • Miejsce skojarzenia ?-adrenolityku z inhibitorem konwertazy w terapii nadciśnienia tętniczego ?wytyczne PTNT i ESC/ESH
  • Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym ?profilaktyka pierwotna i wtórna udaru mózgu
  • Pomiędzy prewencją pierwotną i wtórną ?kiedy stosować kwas acetylosalicylowy w codziennej praktyce klinicznej?
  • Nowe wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych ESC/EAS 2019 ? niższe cele, bardziej intensywna terapia
  • Skojarzenie rosuwastatyny, peryndoprylu i indapamidu ? preparat złożony w prewencji pierwotnej i wtórnej?

 

Miesięcznik TERAPIA   jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny ? cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus ? 50.01, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ? 5

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion