Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 6/2019

Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 6/2019
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna:

prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Redaktor tematyczny:

prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak


Spis treści:  

 • Nowe zalecenia w leczeniu astmy GINA 2019        
 • Kiedy lekarz może zainicjować refundowane leczenie astmy?      
 • Adrenalina do samodzielnego podania w codziennej praktyce     
 • b-mimetyki i leki przeciwmuskarynowe w leczeniu kaszlu poinfekcyjnego              
 • Nebulizacja – metoda terapii inhalacyjnej w leczeniu astmy oskrzelowej
 • Astma wczesnodziecięca w kilku pytaniach i odpowiedziach         
 • Różnice technologiczne wybranych produktów leczniczych zawierających nebiwolol         
 • Dyslipidemie – wyzwanie XXI wieku         
 • Pierwotna i wtórna profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych – rola kwasu acetylosalicylowego
 • Leczenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby – opis przypadku        
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – profilaktyka, diagnostyka, leczenie            
 • Cienie i blaski steroidoterapii
 • Pacjent z nadczynnością tarczycy w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Miesięcznik TERAPIA    jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.01, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion