Terapia Alergologia 4/2019

Terapia Alergologia 4/2019
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Notify your friend

TERAPIA Alergologia

Redaktor naczelna:

prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Redaktor tematyczny:

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna


rok XXVII, nr 4 (375) kwiecień 2019

ISSN 1230-3917; eISSN 1689-4316

 • Nowości w GINA 2019 – bezpieczeństwo i prewencja zaostrzeń
 • Astma Zero – zero tolerancji dla zaostrzeń astmy
 • Systemowe glikokortykosteroidy w terapii ciężkiej niekontrolowanej astmy – ryzyko działań niepożądanych i terapie alternatywne   
 • Koszty leczenia ciężkiej astmy oskrzelowej na świecie i w Polsce
 • Benralizumab w terapii ciężkiej eozynofilowej astmy oskrzelowej – nowe doniesienia    
 • Astma związana z pracą zawodową
 • Funkcjonowanie społeczne pacjentów chorych na astmę oskrzelową  
 • Wpływ palenia tytoniu i terapii antynikotynowej na kontrolę astmy oskrzelowej
 • Co nowego w GOLD 2019
 • Terapia trójlekowa w POChP w świetle najnowszych wytycznych GOLD        
 • Mukolityki w leczeniu przewlekłych chorób układu oddechowego       
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu spowodowane otyłością
 • Inhalatory suchego proszku – stare, nowe, generyczne
 • Skuteczność interwencji profilaktycznej w mieszkaniach pacjentów uczulonych na alergeny kurzu domowego
 • Steroidy wziewne podawane z nebulizatorów siateczkowych – co powinniśmy wiedzieć?   
 • Glikokortykosteroidy w nebulizacji – między lekiem, inhalatorem i pacjentem 
 • Immunoterapia alergenowa – nowe stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 2019
 • Leczenie pokrzywki w świetle najnowszych wytycznych EAACI/GA2LEN/EDF/WAO
 • Rupatadyna – niesedatywny lek przeciwhistaminowy w leczeniu pokrzywki i alergicznego nieżytu nosa
 • Złożone preparaty w leczeniu alergicznego nieżytu nosa w świetle najnowszych rekomendacji    

Miesięcznik TERAPIA   jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.01, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5


Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion