TERAPIA Nefrologia i transplantologia 2/2019

TERAPIA Nefrologia i transplantologia 2/2019
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Redaktor tematyczne:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Spis treści:

  • Zakażenia CMV po przeszczepieniu narządów
  • Zarażenie wirusem BK u biorców przeszczepów nerki
  • Nowa formulacja takrolimusu o przedłużonym uwalnianiu (Envarsus®) – zastosowanie w transplantologii
  • Leczenie zakażenia HCV w przewlekłej chorobie nerek nowymi lekami o bezpośrednim działaniu DAAs
  • Erytrocyturia, leukocyturia, proteinuria – wstępna diagnostyka lekarza rodzinnego
  • Bezobjawowa bakteriuria i zakażenia układu moczowego u kobiet w ciąży
  • Problemy w leczeniu zakażeń układu moczowego u osób starszych
  • Telemedycyna w nefrologii
  • Rola hemodiafiltracji w przewlekłym leczeniu nerkozastępczym
  • Złożone preparaty hipotensyjne w leczeniu nadciśnienia w przewlekłej chorobie nerek: tak czy nie? Co mówią najnowsze wytyczne?

 

Miesięcznik TERAPIA       jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.01, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5


www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion