TERAPIA Pneumonologia 1/2019

TERAPIA Pneumonologia 1/2019
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Redaktor tematyczna:
prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Spis treści:

 • Postępowanie w nawracających zaostrzeniach astmy według najnowszych wytycznych
 • Leczenie POChP zgodnie z fenotypem choroby          
 • Znaczenie technik inhalacji i doboru inhalatora w leczeniu obturacji dróg oddechowych u chorych  na astmę i POChP
 • Immunoterapia alergenowa w astmie, za i przeciw      
 • Potencjalne korzyści oraz zagrożenia stosowania papierosów elektronicznych w świetle  aktualnej wiedzy  
 • Czy glikokortykoidy mogą zahamować naturalny spadek FEV1 u chorych na POChP?
 • Nowe metody leczenia w przewlekłej  niewydolności oddychania
 • Kiedy chrapanie jest chorobą, u kogo wymaga leczenia?        
 • Algorytm w zapaleniach płuc   
 • Szczepienia ochronne w chorobach układu oddechowego
 • Sarkoidoza – kiedy należy leczyć?
 • Pomiar DLCO w praktyce klinicznej w świetle uaktualnionych wytycznych
 • Nowe metody leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca    

Miesięcznik TERAPIA      jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.01, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5


www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion