TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego 12/2018

TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego 12/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny:  
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.01 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Znaczenie długo działających β-mimetyków w leczeniu POChP
 • Leczenie zaostrzenia POChP w szpitalu
 • Ostre zapalenia gardła i migdałków
 • Aktualne zalecenia dotyczące leczenia pokrzywki przewlekłej. Rola rupatadyny
 • Endotypy i fenotypy atopowego zapalenia skóry. Implikacje terapeutyczne
 • Dna stawowa – diagnostyka i leczenie z uwzględnieniem roli kolchicyny
 • Zalecenia leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B w roku 2018 Polskiej Grupy Ekspertów HBV
 • Miejsce aceklofenaku w leczeniu bólu zapalnego
 • Miejsce wapnia w terapii i suplementacji: od urodzenia do starości
 • Zespół stopy cukrzycowej – patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe, postępowanie
 • Pacjent z chorobą tarczycy w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk – standardy 2018. Czy powinniśmy stosować leki z grupy SYSADOA?

Miesięcznik TERAPIA      jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.01, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion