TERAPIA Pediatria 11/2018

TERAPIA Pediatria 11/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktorzy tematyczni: 
prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
dr hab. n. med. Wojciech Feleszko

ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Terapia bólu w pediatrii
 • Kolka u niemowląt
 • Brak apetytu u dzieci
 • Najczęstsze zakażenia pasożytnicze u dzieci
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci
 • Częste infekcje układu oddechowego u dzieci
 • Ostre zapalenie ucha środkowego - diagnostyka, leczenie, możliwe powikłania i profilaktyka
 • Niedobór wzrostu u dzieci
 • Zespół krupu - aktualny stan wiedzy
 • Prawne aspekty refundacji produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia "zespołu krupu" i "pseudokrupu"
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój alergii u dzieci - co na razie wiadomo?
 • Kiedy katar u dziecka wymaga leczenia alergologicznego? Rozpoznawanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa u dzieci
 • Nowa generacja leków przeciwhistaminowych w terapii chorób alergicznych u dzieci
 • Ostra pokrzywka u dzieci
 • Zastosowanie prebiotyków, probiotyków, i postbiotyków w prewencji i miejscowym leczeniu atopowego zapalenia skóry
 • Diagnostyka i leczenie astmy u dzieci poniżej 5. roku życia
 • Inhalatory suchego proszku u dzieci

Miesięcznik TERAPIA     jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.96, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion