TERAPIA Gastroenterologia 10/2018

TERAPIA Gastroenterologia 10/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redakcja
Redaktor naczelna:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Redaktor tematyczna:
prof. dr hab. n. med.  Grażyna Rydzewska

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Zastosowanie diety bezglutenowej w celiakii i innych jednostkach chorobowych
 • Zastosowanie probiotyków w gastroenterologii
 • Transplantacja mikrobioty jelitowej w praktyce klinicznej
 • Leczenie infekcji Clostridium difficile w świetle najnowszych wytycznych
 • Strategia treat-to-target w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Optymalizacja leczenia immunosupresyjnego azatiopryną w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Objawy brzuszne u pacjentów z cukrzycą – przyczyny i diagnostyka
 • Zaparcie stolca – co nowego w aktualnych wytycznych?
 • Przygotowanie do procedur endoskopowych przewodu pokarmowego
 • Niezaspokojone potrzeby w diagnostyce i leczeniu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH)
 • Rola lekarzy medycyny rodzinnej w diagnostyce i wczesnym wykrywaniu raka trzustki
 • Skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych  biopodobnych w porównaniu z lekami referencyjnymi w terapii dorosłych pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

 

 

 

    Miesięcznik TERAPIA            jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.96, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion