TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego 9/2018 (wersja PDF)

TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego 9/2018 (wersja PDF)
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 20.00 zł
Prices in other shops:: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: 
     prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak    

ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Indywidualizacja postępowania w kaszlu
 • Zapalenia zatok – codzienny problem w gabinecie lekarza rodzinnego
 • Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2018
 • Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby
 • Zastosowanie kwasu ursodeoksycholowego w praktyce lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty
 • Co znajduje się w mieszankach mlekozastępczych dla niemowląt i małych dzieci z alergią na białka mleka krowiego? Przegląd i podsumowanie aktualnych informacji
 • Dziecko z zaparciem czynnościowym w gabinecie lekarza rodzinnego
 • Konsekwencje uszkodzenia wątroby oraz znaczenie sylimaryny w regeneracji tego narządu
 • Pokrzywka przewlekła po zastosowaniu leków przeciwhistaminowych
 • Połączenie paracetamolu i tramadolu w farmakoterapii bólu – dlaczego dawki zastosowanych leków mają tak istotne znaczenie
 • Jak prawidłowo postępować w bólu pourazowym. Co mówią zalecenia w roku 2018
 • Zaburzenia zachowania w otępieniu
 • Algorytm opieki lekarskiej nad chorym na ciężką niekontrolowaną astmę oskrzelową w kontekście funkcjonowania w Polsce programów lekowych z terapią biologiczną

Miesięcznik TERAPIA   jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.96, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion