Search

Subscription

Terapia - Nadciśnienie tętnicze 8/2018

Terapia - Nadciśnienie tętnicze 8/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redakcja
Redaktor naczelna:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. n. med.  Andrzej Januszewicz,
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. IK

ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

  • Nowe wytyczne ESC/ESH 2018 – ewolucja czy rewolucja w terapii nadciśnienie tętniczego?
  • Przerost mięśnia lewej komory – znaczenie oceny w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018
  • Inhibitor konwertazy angiotensyny w skojarzeniu z antagonistą wapnia – podstawa terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych   wytycznych ESH/ESC 2018?
  • Beta-adrenolityki – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018 
  • Diagnostyka i leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory
  • Nowa strategia leczenia nadciśnienia tętniczego – miejsce spironolaktonu. Wytyczne ESC/ESH 2018
  • Denerwacja tętnic nerkowych w 2018 – zmierzch czy nowe perspektywy interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego?
  • Leczenie nadciśnienia tętniczego u hemodializowanych chorych z przewlekłą chorobą nerek
  • Nowe życie dobrze znanych leków hipotensyjnych – staromodne czy niezastąpione?
  • Między Scyllą a Charybdą – leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym – bardziej czy mniej intensywnie?

 

  Miesięcznik TERAPIA      jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.96, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion