TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego 6/2018

TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego 6/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny:
  prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak   
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne z pacjentami z zawrotami głowy w praktyce POZ
 • Racjonalna farmakoterapia kaszlu produktywnego – jak wybrać najskuteczniejszą opcję terapeutyczną?
 • Perspektywy przezwyciężenia paradoksów postępowania w astmie
 • GOLD 2017 – racjonalne podejście do leczenia POChP z uwzględnieniem nowych badań klinicznych i modyfikacji GOLD 2018
 • Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – od patogenezy do skutecznego leczenia - przypadek wraz z komentarzem
 • Nowe oblicza profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych - wskazania i dawki kwasu acetylosalicylowego
 • Charakterystyka pacjentów ambulatoryjnych z chorobami wątroby (przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, stłuszczenie wątroby, choroby wątroby powstałe na tle cukrzycy i otyłości) przyjmujących Essentiale® Forte N jako uzupełnienie standardowej terapii w warunkach realnej praktyki klinicznej
 • Nietolerancja laktozy w codziennej praktyce gastroenterologicznej
 • Zaparcia – częsty problem w praktyce lekarza rodzinnego
 • Właściwości preparatow o różnym statusie prawnym zawierających węglan wapnia w zmiennych uwarunkowaniach pH płynów ustrojowych przewodu pokarmowego
 • Przewlekła choroba żylna – co lekarz rodzinny powinien wiedzieć na ten temat?

Miesięcznik TERAPIA       jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.96, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion