TERAPIA Diabetologia 5/2018

TERAPIA Diabetologia 5/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: 
    prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Najnowsze zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące postępowania z chorymi na cukrzycę
 • Rozpoznanie cukrzycy u osób dorosłych – czy to typ 1, czy typ 2?
 • Aktualna charakterystyka kliniczna cukrzycy typu MODY – praktyczne wskazówki diagnostyczne
 • Nowoczesne metody monitorowania glikemii – ciągłe monitorowanie glikemii (CGM) i monitorowanie glikemii metodą skanowania (FGM)
 • Czy stosowanie suplementów diety w celu poprawy zaburzeń metabolicznych w stanie przedcukrzycowym i cukrzycy typu 2 jest uzasadnione? Przegląd piśmiennictwa
 • Najnowsze możliwości stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych
 • Wpływ długotrwałego stosowania metforminy na stężenie witaminy B12
 • Nowe możliwości insulinoterapii w 2018 roku
 • Leczenie insuliną w warunkach szpitalnych
 • Terapia pompowa cukrzycy w 2018 roku – coraz większe możliwości
 • Ciężarna z cukrzycą – jak leczyć bezpiecznie?
 • Podstawowe zasady postępowania z pacjentem z retinopatią cukrzycową dla lekarzy rodzinnych i diabetologów
 • Bólowa postać neuropatii cukrzycowej – zasady skutecznej terapii

 

 

Miesięcznik TERAPIA       jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.96, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion