TERAPIA Alergologia 4/2018

TERAPIA Alergologia 4/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: 
   prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna  
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych
 • Dziecko kaszlące jak praktycznie rozwiązywać problemy kliniczne
 • Terapia trójlekowa (wGKS/LABA/LAMA) z jednego inhalatora w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)
 • Połączenie krótko działającego β2 -mimetyku z krótko działającym lekiem antycholinergicznym u dzieci z obturacją oskrzeli
 • Montelukast w terapii alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa
 • Benralizumab – w terapii astmy ciężkiej
 • Możliwości leczenia ciężkiej niekontrolowanej astmy w Polsce
 • Najnowsze rekomendacje GOLD 2018 w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
 • Profilaktyka i leczenie zaostrzeń POChP według  najnowszych zaleceń ERS/ATS
 • Miejsce kombinacji wGKS/LABA w terapii POChP według standardów GOLD 2018
 • Diagnostyka alergii na penicyliny i cefalosporyny – wskazówki praktyczne
 • Alergiczny nieżyt nosa standardy 2018 – co nowego w leczeniu  
 • Astma i alergia u kobiet ciężarnych
 • Nowe wytyczne EAACI dotyczące immunoterapii alergenowej
 • Bezpieczeństwo nowoczesnych leków antyhistaminowych
 • Współwystępowanie astmy i chorób sercowo-naczyniowych – implikacje terapeutyczne
 • Miejsce terapii LABA/LAMA w POChP wg standardów GOLD 2018
 • Najnowsze wytyczne dotyczące definicji, klasyfikacji, diagnostyki i leczenia pokrzywek EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2017
 • Nietolerancja glutenu – rzeczywisty problem czy tylko moda?
 • Co nowego w wytycznych GINA w roku 2018?

Miesięcznik TERAPIA      jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.96, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion