TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego 3/2018 (wersja PDF)

TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego 3/2018 (wersja PDF)
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 20.00 zł
Prices in other shops:: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: 
  prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak 
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Dyspepsja czynnościowa – nowe aspekty patogenezy i leczenia
 • Skompensowana zaawansowana choroba wątroby – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne
 • Zakażenie   Clostridium difficile  w okresie ciąży
 • Objawy pozaprzełykowe choroby refluksowej przełyku – Dexilant jako nowa opcja terapeutyczna
 • Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej
 • Inhalator pMDI – czy koordynacja wdechu we wszystkich takich inhalatorach jest niezbędna?
 • Diagnostyka chorób obturacyjnych: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w praktyce lekarza rodzinnego
 • Zasady przepisywania leków refundowanych przez lekarza POZ
 • Emolienty w leczeniu atopowego zapalenia skóry: mechanizm działania i analiza składu preparatów dostępnych w Polsce
 • Leczenie zakrzepicy żył głębokich w oparciu o wytyczne zawarte w Konsensusie Polskim 2017. Ocena efektywności przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej na podstawie analizy klinicznej korzyści netto
 • Pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów – co jeszcze możemy zrobić?

Miesięcznik TERAPIA     jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion