TERAPIA Pneumonologia 2/2018

TERAPIA Pneumonologia 2/2018

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczna: 
  prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan 
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Leczenie POChP Anno Domini 2018
 • Miejsce  terapii  trójlekowej u chorych na  POChP w świetle badań klinicznych
 • Bezpieczeństwo leków rozkurczowych w chorobach obturacyjnych w świetle badań klinicznych
 • Wpływ zapaleń górnych dróg oddechowych na kontrolę przebiegu astmy
 • Leczenie spersonalizowane w ciężkiej astmie
 • Leczenie immunomodulujące w chorobach układu oddechowego
 • Samoistne włóknienie płuc - diagnostyka i nowe możliwości terapeutyczne
 • Mechanizm działania leków anty PD-1 /PDL1 w raku płuca
 • Farmakologiczne leczenie kaszlu
 • Miejsce terapii mowy w leczeniu przewlekłego kaszlu
 • Czy erdosteina jako terapia dodana może zmienić naturalny przebieg POChP
 • Krwioplucie to nie tylko objaw raka
 • Zespół Kounisa: wariant ostrego zespołu wieńcowego i/lub zawału mięśnia serca w przebiegu anafilaksji

Miesięcznik TERAPIA     jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion