TERAPIA Nefrologia i transplantologia 1/2018

TERAPIA Nefrologia i transplantologia 1/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczne: 
prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska,  prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

  • Nawracające zakażenia układu moczowego u kobiet: patogeneza, leczenie i zapobieganie
  • Nowe leki w leczeniu hiperkaliemii w chorobach przewlekłych
  • Leczenie niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek
  • Leczenie immunosupresyjne wybranych pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek u dorosłych
  • Aktualne zasady kwalifikacji chorych do przeszczepienia nerki
  • Leczenie immunosupresyjne po przeszczepie nerki
  • Problemy związane z przeszczepianiem nerek u pacjentów z dziedzicznymi chorobami nerek
  • Nawrót pierwotnych i wtórnych glomerulopatii w nerce przeszczepionej
  • Szczepienia u pacjentów po transplantacji nerki
  • Ciąża po transplantacji nerki

Miesięcznik TERAPIA    jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion