TERAPIA nadciśnienie tętnicze 10/2017 (wersja PDF)

TERAPIA nadciśnienie tętnicze 10/2017 (wersja PDF)
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 20.00 zł
Prices in other shops:: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.81 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Izolowane nadciśnienie skurczowe i nadciśnienie rzekome u nastolatków i młodych dorosłych
 • Wpływ na zmienność ciśnienia tętniczego - nowy element oceny skuteczności terapii hipotensyjnej
 • Nadciśnienie tętnicze u kobiet - patofizjologia, przebieg i leczenie
 • Nowe spojrzenie na dysplazję włóknisto-mięśniową w świetle dużych rejestrów chorych
 • Jak w praktyce interpretować nowe europejskie wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych (2016)?
 • Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe - jak leczyć skutecznie dwa ważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego?
 • Czy starsze leki hipotensyjne mają swoich następców?
 • Spironolakton w terapii nadciśnienia tętniczego trudnego w kontroli - pytania i odpowiedzi
 • Zaburzenia sfery seksualnej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - jak postępować w praktyce?
 • Zmniejszenie ciśnienia tętniczego po zastosowaniu leków niebędących klasycznymi preparatami przeciwnadciśnieniowymi
 • Leczenie nadciśnienia tętniczego w praktyce - przypadek z komentarzem

Miesięcznik TERAPIA          jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion