TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego 3/2017

TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego 3/2017

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.81 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści: 

 • Zakażenia układu moczowego u młodocianych
 • Zapalenie gruczołu krokowego – możliwości terapeutyczne
 • Pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP) – rozpoznawanie, diagnostyka obrazowa i leczenie w warunkach ambulatoryjnych
 • GOLD 2017 – standardy diagnostyki i leczenia POChP, znaczenie kategorii dowodu naukowego
 • Niedokrwistość w praktyce lekarza rodzinnego, czyli dlaczego nie należy mylić leczenia farmakologicznego niedokrwistości z suplementacją żelazaJacek Bartosiewicz, Tomasz Okniński
 • Rola kwasu ursodeoksycholowego w leczeniu schorzeń gastroenterologicznych
 • Zalecenia żywieniowe i modyfikacja stylu życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku
 • Zaburzenia lękowe i depresja w praktyce lekarza rodzinnego
 • Stopa cukrzycowa – aktualne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne
 • Tężyczka – objaw czy rozpoznanie
 • Znaczenie probiotyków w prewencji chorób alergicznych
 • Astma u nastolatków: trudny pacjent – proste rozwiązania 

 

TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego   jest kwartalnikiem, skierowanym do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i internistów. Prezentuje nowoczesną multidyscyplinarną tematykę, przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych najczęstszych schorzeń.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion