TERAPIA pediatria 11-12/2016

TERAPIA pediatria 11-12/2016

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, dr hab. n. med. Wojciech Feleszko
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.81 ICV (Index Copernicus)  

Spis treści:

 • Co z tym zatkanym nosem u dzieci?
 • Alergia na antybiotyki β-laktamowe u dzieci
 • Nadwrażliwość na leki przeciwgorączkowe u dzieci
 • Nadwrażliwość na dodatki do żywności
 • Leczenie atopowego zapalenia skóry mokrymi opatrunkami u dzieci
 • Nowe strategie w leczeniu atopowego zapalenia skóry
 • Tachpnoë u niemowlęcia
 • Metody czynnościowej oceny dróg oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Terapia inhalacyjna – problemy w stosowaniu, błędy, zalecane rozwiązania
 • Utajone zakażenie prątkami gruźlicy – czym naprawdę jest, kiedy i jak je diagnozować, jak prawidłowo leczyć?
 • Czy dzieci chorują tylko za dnia? Czyli o jakich zaburzeniach snu powinien wiedzieć pediatra
 • Elektroniczne papierosy – zagrożenie czy szansa w chorobach układu oddechowego u dzieci?
 • Jak leczyć ostry kaszel u dzieci?
 • Krztusiec – choroba, której znowu trzeba się obawiać?
 • Nowe perspektywy leczenia immunomodulacyjnego w chorobach dróg oddechowych
 • Aktywność fizyczna i jej wpływ na nawracające infekcje układu oddechowego u dzieci

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion