TERAPIA laryngologia 11-12/2015 (wersja PDF)

TERAPIA laryngologia 11-12/2015 (wersja PDF)

Price: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: dr hab. n. med., prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)

Spis treści:

 • Nowoczesne metody endoskopowego obrazowania krtani
 • Porażenia fałdów głosowych: możliwości diagnostyki i terapii
 • Rzadkie choroby krtani: przewlekłe swoiste zapalenia krtani o podłożu bakteryjnym
 • Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych jako maska choroby ogólnoustrojowej
 • Epistaxis w codziennej praktyce lekarza rodzinnego i otorynolaryngologa

·         Szumy uszne – jak daleko jesteśmy od rozwiązania problemu?

 • Nagła głuchota – coraz częstszy problem nie tylko w starszym wieku
 • Powikłania zębopochodne w obrębie głowy i szyi
 • Zastosowanie glikokortykosteroidów w chorobach laryngologicznych
 • Zasady racjonalnej antybiotykoterapii w chorobach otolaryngologicznych
 • Chłoniaki jako rzadka lokalizacja nowotworów regionu głowy i szyi
 • Objawy i następstwa laryngologiczne zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion