TERAPIA transplantologia nerek 1/2016

TERAPIA transplantologia nerek 1/2016
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz Rowińska

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Artur Kwiatkowski

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,76 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:  

 • Terapia nerkozastępcza u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
 • Wczesne i odległe wyniki po przeszczepieniu nerki
 • Program przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego – możliwości rozwoju i ograniczenia
 • Perspektywy rozwoju programu transplantacji nerki od żywego dawcy w Polsce
 • Psychologiczne aspekty przeszczepienia nerki od żywego dawcy
 • Przeszczepienie nerki u chorych z patologią dolnego odcinka dróg moczowych
 • Przeszczepienia symultaniczne – nerki i trzustki oraz nerki i wysp trzustkowych
 • Terapia uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych nerki. Leczenie izolowanego narządu
 • Podstawy leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu nerki
 • Diagnostyka i leczenie odrzucania nerki po transplantacji
 • Leczenie wczesnych i odległych zakażeń po przeszczepieniu nerki
 • Profilaktyka i leczenie zakażenia miejsca operowanego u chorych po transplantacji nerki
 • Sposoby leczenia chłonkotoku po przeszczepieniu nerki
 • Zastosowanie cewnika moczowodowo-pęcherzowego typu JJ w transplantacji nerki
 • Nowotwory u biorców allogennego przeszczepu nerkowego
 • Perspektywy wykorzystania biodruku 3D w medycynie transplantacyjnej
 • Terapia komórkami macierzystymi przyszłością transplantologii?

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,76, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion