TERAPIA pediatria 10/2015 (wersja PDF)

TERAPIA pediatria 10/2015 (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

·          Leczenie zakażeń górnych dróg oddechowych, co nowego?

·          Kaszel suchy, kaszel mokry – współczesne podejście do leczenia u dzieci

·          Gorączka i jej leczenie: paracetamol i ibuprofen – razem czy osobno

·          Szczepionka przeciw meningokokom B. Rekombinowane białka zamiast polisacharydów skoniugowanych  z białkami. Koncepcja na przyszłość?

·          Alergia na białka mleka krowiego - postępowanie terapeutyczne

·          Uczulenie na komosę ryżową, szarłat (Amaranthus) i maniok u osób z alergią pokarmową

·          Punktowe testy skórne

·          Problem otyłości w praktyce pediatrycznej

·          Rozpoznanie i wstępne postępowanie w kwasicy ketonowej u dzieci w świetle najnowszych wytycznych

·          Zastosowanie Metody Butejki w leczeniu astmy u dzieci

·          Nieprawidłowości końcowego odcinka jelita cienkiego i kątnicy, jako przyczyna trudno odprowadzalnych i nawracających wgłobień jelitowych u dzieci

·          Późno ujawniające się wrodzone przepukliny przeponowe w doświadczeniach jednego ośrodka

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion