TERAPIA kardiologia – niewydolność serca 9,z.1/2015

TERAPIA kardiologia – niewydolność serca 9,z.1/2015
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 23.00 zł
Notify your friend

TERAPIA kardiologia – niewydolność serca 9,z.1/2015

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

 • Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego
 • Diagnostyka obrazowa niewydolności serca
 • Diuretyki w niewydolności serca
 • Beta-adrenolityki w niewydolności serca
 • Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron
 • Częstość rytmu serca jako cel terapii niewydolności serca
 • Inne leki stosowane w terapii: glikozydy naparstnicy, leki antyarytmiczne, antykoagulanty, leki przeciwwskazane
 • Metody nowoczesnej elektrokardiologii inwazyjnej w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 • Postępowanie w przypadku chorób współistniejących z niewydolnością serca
 • Leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe u chorych z niewydolnością serca w okresie okołooperacyjnym
 • Farmakoterapia ostrej niewydolności serca
 • Przegląd wyników ostatnich badań w przewlekłej niewydolności serca

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion