TERAPIA nadciśnienie tętnicze 7-8/2015

TERAPIA nadciśnienie tętnicze 7-8/2015
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 23.00 zł
Notify your friend

TERAPIA nadciśnienie tętnicze 7-8/2015

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

 • Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic – ważny problem diagnostyczny i kliniczny
 • Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej po badaniu CORAL
 • Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie
 • Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej  w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne
 • Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego
 • Leczenie oparte na antagoniście receptora angiotensyny II – kandesartanie – w codziennej praktyce
 • Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym
 • Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu
 • Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i kontrowersje terapeutyczne         
 • Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion