TERAPIA diabetologia 5/2015 (wersja PDF)

TERAPIA diabetologia 5/2015 (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 15.00 zł
Notify your friend

TERAPIA diabetologia 5/2015 (wersja PDF)

 

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

·          Gastropareza u osób z cukrzycą – problem diagnostyczny i terapeutyczny

·          Czy umiemy diagnozować i leczyć zapalenie kości i szpiku kostnego u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej?

·          Metody pomiaru powierzchni rany w zespole stopy cukrzycowej

·          Zaburzenia tolerancji węglowodanów u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej

·          Indywidualizacja leczenia cukrzycy typu 1. Sukcesy i porażki w leczeniu za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny

·          Intensyfikacja leczenia insuliną w cukrzycy typu 2

·          Miejsce agonistów receptora GLP-1 w leczeniu cukrzycy typu 2 w 2015 roku

·          Dapagliflozyna: nowe możliwości terapii cukrzycy typu 2

·          Plejotropowe działanie metforminy u chorych na cukrzycę typu 2

·          Nadwrażliwość na gluten niezwiązana z celiakią w świetle nowego podziału chorób zależnych od glutenu według definicji z Oslo

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion