TERAPIA alergologia 4,z.2/2015

TERAPIA alergologia 4,z.2/2015
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 17.00 zł
Notify your friend

TERAPIA alergologia 4,z.2/2015

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Piotr Kulus

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

·         Co nowego w leczeniu astmy w Raporcie Global Initiative for Asthma – GINA 2014

·         Rola witaminy D3 w leczeniu astmy w świetle najnowszych danych

·         Tiotropium jako terapia dodana w leczeniu podtrzymującym u chorych na astmę

·         Czy można skutecznie zapobiegać infekcjom dróg oddechowych u dzieci chorych na astmę

·         Terapia systemowa rodzin i psychoedukacja rodziny jako metoda wspierania pacjenta chorego na astmę oskrzelową

·         Najnowsze leki stosowane w terapii chorób obturacyjnych układu oddechowego

·         Bezpieczeństwo beklometazonu w terapii chorób obturacyjnych

·         Rola mikrobiomu w rozwoju alergii – czy możemy to zmodyfikować?

·         Dodatki do żywności a alergia. Część I: substancje konserwujące i barwniki

·         Immunoterapia podjęzykowa – stan wiedzy w 2015

·         Choroby autoimmunologiczne a immunoterapia swoista

·         Polskie standardy leczenia nieżytów nosa

·         Polipy nosa: choroba czy jej objaw?

·         Najnowsze standardy w leczeniu pokrzywek. Czy można bezpiecznie leczyć wysokimi dawkami leków przeciwhistaminowych?

·         Omalizumab w terapii pokrzywek

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion