Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 3, z.2/2015 (wersja PDF)

Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 3, z.2/2015 (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 15.00 zł
Notify your friend

Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego 3, z.2/2015 (wersja PDF)

 

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

·         Trzustka – o dwóch funkcjach jednego narządu

·         Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z cukrzycą – wybrane zagadnienia

·         Zaburzenia depresyjne w zespole jelita drażliwego

·         Rozpoznawanie i leczenie depresji – jak rozpoznawać, dlaczego leczyć, co zastosować?

·         Leczenie bezsenności

·         Nowe leki do stosowania w POChP – dostępne dla naszych pacjentów         

·         Zasady leczenia przewlekłej niewydolności serca w świetle aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

·         Praktyczne możliwości zastosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego

·         Problem właściwej pielęgnacji skóry w wybranych dermatozach

·         Bromelaina – rola enzymu proteolitycznego w leczeniu zapalenia zatok przynosowych

 

 

TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego jest kwartalnikiem, skierowanym do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i internistów. Prezentuje nowoczesną multidyscyplinarną tematykę, przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych najczęstszych schorzeń.

 

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion