TERAPIA pneumonologia 4,z.1/2015 (wersja PDF)

TERAPIA pneumonologia 4,z.1/2015 (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 15.00 zł
Notify your friend

TERAPIA pneumonologia 4,z.1/2015 (wersja PDF)

 

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

·         Zasady postępowania w zakażeniach dolnych dróg oddechowych

·         Zakażenia układu oddechowego u kobiet w ciąży

·         Krztusiec u dorosłych

·         Wpływ witaminy D na przebieg chorób układu oddechowego 

·         Miejsce leków mukolitycznych w terapii chorób układu oddechowego

·         Leczenie immunomodulujące w zakażeniach układu oddechowego

·         Rola szczepień ochronnych w chorobach układu oddechowego

·         Leczenie zakażeń prątkami gruźliczymi i niegruźliczymi

·         Kontrola astmy: mit czy rzeczywistość

·         Immunoterapia alergenowa: za i przeciw

·         Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego w ciężkiej astmie

·         Zastosowanie wziewnych glikokortykosteroidów u chorych na POChP

·         Nowe leki w zapobieganiu zaostrzeniom POChP, korzyści  z wczesnego ich stosowania

·         Postępowanie u chorych na zespół nakładania POChP/OBS

·         Immunopatogeneza i leczenie samoistnego włóknienia płuc

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion