TERAPIA medycyna rodzinna 3,z.1/2015 (wersja PDF)

TERAPIA medycyna rodzinna 3,z.1/2015 (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 15.00 zł
Notify your friend

TERAPIA medycyna rodzinna 3,z.1/2015 (wersja PDF)

 

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

·         Alarmujące objawy w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – o czym mogą świadczyć i jakie są zasady postępowania

·         Choroba uchyłkowa – wyzwanie XXI wieku

·         Wzdęcie w praktyce lekarza rodzinnego

·         Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w oparciu o aktualne wytyczne (GOLD 2015)

·         Nawracające zapalenia płuc u dzieci

·         Niealergiczny i alergiczny nieżyt nosa

·         Współczesne aspekty epidemiologiczne i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w krztuścu

·         Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

·         Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 – rola leków doustnych

·         Otępienia – praktyczne rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne w podstawowej opiece zdrowotnej

·         Terapia bólu nienowotworowego w praktyce lekarza rodzinnego – leki opioidowe

·         Opieka nad dzieckiem z przewlekłą chorobą nerek w praktyce lekarza rodzinnego

·         Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion