Search

Subscription

Terapia. Hepatologia. 1/2015

Terapia. Hepatologia. 1/2015
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 17.00 zł
Notify your friend

TERAPIA hepatologia 1/2015

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

 

·         Zalecenia terapeutyczne na rok 2013: leczenie przeciwwirusowe przewlekłego zapalenia wątroby typu B

·         Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV – 2014

·         Zarys patogenezy zakażenia wirusem C zapalenia wątroby

·         Nowe perspektywy leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

·         Rak wątrobowokomórkowy – epidemiologia, czynniki ryzyka

·         Rekomendacje dotyczące postępowania z chorymi na raka wątrobowokomórkowego

·         Leczenie systemowe chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego

·         Encefalopatia wątrobowa

·         Zakrzepica żyły wrotnej

·         Zakrzepica żył wątrobowych

·         Przeszczepianie wątroby w Polsce

·         Immunosupresja po przeszczepieniu wątroby

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion