Terapia. Laryngologia 10/2014 (wersja PDF)

Terapia. Laryngologia 10/2014 (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 15.00 zł
Notify your friend

Terapia. Laryngologia 10/2014 (wersja PDF)

 

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz, prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 3,66 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

 

·         Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

·         Postępowanie przy wyciekach z drenów wentylacyjnych u dzieci

·         Farmakoterapia w zapaleniach krtani u dzieci

·         Wysiękowe zapalenie ucha środkowego i przerost migdałka gardłowego u dzieci – rola glikokortykosteroidów w leczeniu zachowawczym

·         Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu nieżytów nosa

·         Leczenie zawrotów głowy u dzieci

·         Zastosowanie lasera w otolaryngologii

·         Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii u dzieci i dorosłych

·         Biofilm a oporność bakteryjna – wyzwanie w codziennej praktyce lekarskiej

·         Rola ultrasonografii we współczesnej laryngologii

·         Podniesienie dna zatoki szczękowej

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 3,66, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion