You must be logged

TERAPIA Medycyna rodzinna 7/2018

TERAPIA Medycyna rodzinna 7/2018
Producer:
Terapia Media Sp. z o.o.

Price: 23.00 zł
Prices in other shops:: 23.00 zł
Notify your friend

Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny:
   dr hab. n. med., prof. nadzw. Jarosław Drobnik    
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.96 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Stłuszczenie wątroby a cukrzyca
 • Zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego  u pacjentów w praktyce lekarza POZ
 • Zespół jelita drażliwego – problem stale aktualny
 • Zespół wyniszczenia nowotworowego – postępowanie z pacjentem w POZ
 • Żywienie i dieta u osób w podeszłym wieku
 • Niedobór witaminy B1 – objawy i leczenie
 • Jak odróżnić katar i przeziębienie od alergii?
 • Astma u osób w podeszłym wieku
 • Najczęstsze choroby bakteryjne skóry w praktyce lekarza rodzinnego
 • Przewlekła pokrzywka – diagnostyka i postępowanie. Przegląd wytycznych
 • Przewlekłe bóle mięśniowo-stawowe – czy na pewno dobrze je leczymy?
 • Krótkotrwałe leczenie bezsenności
 • Zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej
 • Otępienie - coraz częstszy problem w gabinecie lekarza rodzinnego
 • Astma ciężka niekontrolowana- co może zrobić lekarz POZ?
 • Omalizumab i mepolizumab jako alternatywa dla systemowych GKS w leczeniu ciężkiej niekontrolowanej astmy

Miesięcznik TERAPIA        jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.96, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion