You must be logged

TERAPIA diabetologia 5/2017 (wersja PDF)

TERAPIA diabetologia 5/2017 (wersja PDF)
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 20.00 zł
Prices in other shops:: 20.00 zł
Notify your friend

Kupując wersję elektroniczną miesięcznika TERAPIA otrzymają Państwo plik w formacie PDF na wskazany w czasie składania zamówienia adres e-mail.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
ISSN: 1230-3917
Punktacja: 50.81 ICV (Index Copernicus)   

Spis treści:

 • Jak rozpoznawać zaburzenia gospodarki węglowodanowej?
 • Edukacja diabetologiczna - praktyczne zasady i narzędzia do jej prowadzenia
 • Samokontrola glikemii - kluczowy element w dążeniu do optymalnej kontroli metabolicznej cukrzycy
 • Stan przedcukrzycowy - schemat postępowania
 • Cele leczenia cukrzycy - zasady terapii wieloczynnikowej
 • Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 - pierwsze kroki
 • Wybór drugiego, trzeciego (czwartego?) leku doustnego w cukrzycy typu 2
 • Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Wczesne wykrywanie powikłań cukrzycy w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pacjent z cukrzycą typu 1 u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zalecenia żywieniowe w leczeniu cukrzycy u chorych z przewlekłym zapaleniu  trzustki

 

 

Miesięcznik TERAPIA    jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny – cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 50.81, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion