You must be logged

TERAPIA pediatria 2/2015

TERAPIA pediatria 2/2015
Producer:
Warsaw Voice SA

Price: 17.00 zł
Notify your friend

TERAPIA pediatria 2/2015

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

ISSN: 1230-3917

Punktacja: 4,09 IC (Index Copernicus)

 

Spis treści:

·         Marsz alergiczny

·         Nieżyty nosa u dzieci. Czy ten nos należy do alergika?

·         Ostra pokrzywka wieku dziecięcego

·         Eozynofilowe zapalenie przełyku

·         Emolient szyty na miarę

·         Współcześnie stosowane metody fizjoterapii w astmie

·         Zakażenia wywołane przez Mycoplasma pneumoniae

·         Leczenie powikłanych wysięków parapneumonicznych i ropniaków opłucnej u dzieci

·         Objawy z układu krążenia w przebiegu zapalenia płuc u dzieci

·         Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w nawracających zakażeniach układu oddechowego u dzieci. Rola preparatów immunostymulujących      

·         Rozpoznawanie i leczenie niepożądanych odczynów po szczepieniu BCG

·         Potencjał konsoli Nintendo Wii jako narzędzia stosowanego w procesie rehabilitacji dzieci

·         Choroba Rendu-Oslera-Webera – manifestacje płucne i pozapłucne

·         Niemowlę z naczyniakiem dróg oddechowych – diagnostyka i leczenie

 

 

Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

 

Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 4,09, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

 

www.terapia.com.pl

Opinions about the product

No opinions about this product

Add your opinion